Kontakt

För information om inskickning av manus, tryck här.

För beställningar av recensionsexemplar eller andra typer av förfrågningar:
Walab Förlag
Rottnerosbacken 173
123 48 Farsta
e-post: forlag(at)walab.se