muggFotoAnna Frise Rapp
Till min bror

”Emellanåt kommer vår dialog ikväll vara smärtsam. Mycket kommer att lyftas fram inför våra ögon som vi i stunden hellre hade velat skulle lämnats ifred. Så mycket har hållits dolt och gömts undan fast både du och jag vet att det ändå har funnits där hela tiden. Det är dags att låta det komma i dagen. Låta våra tankar och samspråket mellan oss genomlysa minnena och luckra upp dem. Förminska deras hållfasthet istället för att låta dem växa sig kraftfulla i det otalt fördolda.”

I samtalet mellan två vuxna syskon blottläggs deras gemensamma uppväxt. Av spruckna minnesfragment väver de en helhet och fogar samman enskilda händelser till en barndom.

Bilden de målar speglar en miljö som inget barn ska behöva vistas i. Men det finns även ljusa färger i barndomens väv. Tillsammans trevar de sig fram mellan minnen av oskyldiga upptåg och en obehaglig, påträngande verklighet.

Till min bror är Anna Frise Rapps debutroman. Boken baserar sig på verkliga händelser och är en gripande skildring av två syskons samtal om en barndom med en psykiskt instabil mor och en far som är oförmögen att hantera situationen. Beställ boken för 140 kr!

Provläs några kapitel ur boken här!
Läs pressmeddelande!

Författare: Anna Frise Rapp
Omslag: Anna Frise Rapp
Tryck: Print Group Sp. z o.o.
Antal sidor: 136
Typ: Hårdpärm
ISBN: 978-91-980585-2-9
Utkommer i november 2013