”En skakande lektion om invandrarhat”

VästerbottensKuriren är senast i raden av tidningar att recensera Med en blick över axeln. Recensenten läser en skakande historia och menar att boken är så angelägen att den ”bör delas ut i skolorna”.

Beställ ditt exemplar av Med en blick över axeln här.